ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހަކު ލައްވާ ހަށިވިއްކުވުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން – ނެރުމޯލް ޗަންދުރަ ޕައުލް، ބަނގުލަދޭޝް

136/Cr-C/2019

މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުޞޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މި ރިޕޯޓު ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައެއް ނުވޭ

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް، ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ޙުކުމްކުރެވިފައި

Total Page Visits: 215 - Today Page Visits: 2

You may also like...


WordPress Lightbox Plugin