އެހެން މީހެއްގެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – ފަވާޒް ކަޅުތުއްތު، ކ. މާލެ، ހ. ރެދަން / ޙަސަން އިސާމު، ކ. މާލެ، ވ. ފިޔަބަރި

703/Cr-C/2019

Total Page Visits: 389 - Today Page Visits: 1

You may also like...


WordPress Lightbox Plugin