ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިނގަމުންދާ އިމާރާތުގެ އެމްބޯޑު މާލަމުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2024/22
ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި: 28 މާރިޗް 2024 ދުވަހުގެ 13:00
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން: 25 މާރިޗް 2024 ދުވަހުގެ 13:00

Total Page Visits: 50 - Today Page Visits: 1

You may also like...


WordPress Lightbox Plugin