ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިނގަމުންދާ އިމާރާތުގެ އެމްބޯޑު މާލަމުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2024/13
ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި: 26 ފެބުރުވަރީ 2024 ދުވަހުގެ 14:30
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން: 06 މާރިޗް 2024 ދުވަހުގެ 14:30

 

Total Page Visits: 85 - Today Page Visits: 1

You may also like...


WordPress Lightbox Plugin