މީހަކު، ޖިންސީ ޢަމަލެއް އޭނާއާ އެއްޖިންސުގެ މީހަކާއެކު ހިންގުން – އަޙްމަދު ރަޝީދު، ފ.ނިލަންދޫ / ބޯގަންވިލާ

968/Cr-C/2019

މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުޞޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މި ރިޕޯޓް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މީހަކު، ޖިންސީ ޢަމަލެއް އޭނާއާ އެއްޖިންސުގެ މީހަކާއެކު ހިންގުމުގެ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން، ޝަފަހީ ހެއްކާއި ކިތާބީ ހެކިތަކުން [ނަން އުނިކުރެވިފައި] އެކު އަޙްމަދު ރަޝީދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުވެފައިނުވާތީ، މި ދައުވާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުން ދަޢުވާ ސާބިތުވެފައިނުވާ ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކުރެވިފައި 

މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ނިޔާ ކަނޑައެޅީ – ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަދީމް

Total Page Visits: 248 - Today Page Visits: 1

You may also like...


WordPress Lightbox Plugin