އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގަން އުޅުން – އަޙްމަދު ޞާލިޙް، ޏ.ފުވައްމުލައް-މިސްކިތްމަގު / ކެލާ

53/Cr-C/2021

Total Page Visits: 145 - Today Page Visits: 1

You may also like...


WordPress Lightbox Plugin