ދެންނެވުން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މިކޯޓުން ދެމުންއަންނަ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ލިބެމުންދާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން ކޯޓު ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 09:00 އިން މެންދުރު 13:00 އަށެވެ.

ސިޓީތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވުމަށް: [email protected]

ވަކީލުންނާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކަށް ނަންނޯޓް ކުރުމަށް:[email protected]

ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 3326333 / 3300041 / 3300042 / 3300043

އޮންލައިންކޮށް ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަންނަ އެންމެފަހު ގަޑި: 12:30

ފައިސާ ބަލައިގަންނަށް ގޮތް: އޮންލައިންކޮށް (https://bandeyripay.finance.gov.mv)

Total Page Visits: 519 - Today Page Visits: 1

You may also like...


WordPress Lightbox Plugin