ތަރުޖަމާނުންގެ ލިސްޓް

ނަންދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްދޭ ބަސް
ޝަހީޒް ޢަބުދު ﷲ މަންމަން ބަސް
މުޙައްމަދު ފަރުޒާން ސިންހަޅަބަސް
އަޙްމަދު ކަމާލް ބަނގްލަދޭޝްބަންގާޅުބަސް
އަހްމަދު ރަޒުނީމަޅިޔާލަމް ބަސް