ގަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ގަޒިއްޔާ ނަމްބަރުނަމާއި އެއްޑްރެސްކުށުގެ ބާވަތްތާރީޙް
477-Cr-C-2017ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ކ.މާލެ / ދަފްތަރު ނަންބަރު 1714 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ޤަޞްދުގައި ހުރަސްއެޅުން09/07/2017