އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – ތަހުސީނު އަޙްމަދު، ދިއްގާގަސްދޮށުގެ / ގދ.ވާދޫ

476/Cr-C/2019

Total Page Visits: 56 - Today Page Visits: 1

You may also like...


WordPress Lightbox Plugin