އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – ޢަބްދުލްވާޙިދު އިބްރާހީމް، މަޒާ / ޅ.ކުރެންދޫ

57/Cr-C/2021 (2021 ސެޕްޓެމްބަރ 19 ގައި އިސްލާޙުކޮށް އަލުން އަޕްލޯޑްކުރެވިފައި)

 

Total Page Visits: 35 - Today Page Visits: 1

You may also like...


WordPress Lightbox Plugin