އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – އަޙްމަދު ޢާދިލް، ކެނެރީވިލާ / އއ.މާޅޮސް އަދި ޙަސަން ނާޝިދު، މާޖެހިގެ / ގއ.ދެއްވަދޫ

1279/Cr-C/2016

Total Page Visits: 152 - Today Page Visits: 1

You may also like...


WordPress Lightbox Plugin