މީހަކު އޭނާގެ ޢާއިލާގެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން – ޢަބްދުﷲ ޢަފީފު، ފެހިކޮކާ / ގދ.ތިނަދޫ

744/Cr-C/2019

(މި މައްސަލައަކީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ، ޙުކުމް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ)

Total Page Visits: 329 - Today Page Visits: 1

You may also like...


WordPress Lightbox Plugin