Author Archives: media

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމު ތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް މިއަދު (09 ޖޫން 2014)08:30 ން 09:30 އަށް ވޯޓުލުން ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. ވޯޓް ލުމުގައި ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާއި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ ވަނީ … Continue reading

Posted in ހަބަރު | Leave a comment